Yasaklı ürünler

YASAKLI ÜRÜNLER !


Bir ürün listelerken;  
• Yasaklı ürünler 
• Dikkat edilmesi gereken ürünler 
• Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler ana başlıkları altında sıralanan ürün çeşitlerinin çok iyi incelenmesi gerekir. 
 
  Yasaklı ürünler  
• Airbag ve ekipmanları 
• Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler 
• Alkollü içecekler 
• Ateşli silahlar ve bıçaklar 
• Askeri teçhizat 
• Canlı hayvan 
• Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler 
• Dinleme cihazları 
• Hisse senedi, tahvil, bono 
• İnsan organları 
• Kaçak ve ithalatı yasak ürünler 
• Kopya ve bandrolsüz ürünler 
• Kültür ve tabiat varlıkları 
• Maymuncuk ve kilit açıcılar 
• Promosyon ürünleri 
• Pornografik içerikli malzemeler,hizmetler 
• Radar dedektörleri 
• Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler 
• Resmi kıyafetler ve üniformalar 
• Riskli İşlemler 
• Sahte veya Replika ürünler 
• Şans oyunları biletleri 
• Telsiz ve komünikasyon cihazları 
• Toplu elektronik posta adresi listeleri 
• TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler 
• Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar 
• Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar 
• Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler 
• Yanıcı ve patlayıcı maddeler 
• Yasaklı yayınlar 
• Veteriner Tıbbi Ürünler 
• Elektronik Kaykay 
 
 
  Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler  
• Kontratlar 
• Telif hakkına sahip ürünler 
• Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar 
• Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar) 
• Yazılımlar (Lisanssız yazılımlar) 
• Tescilli marka olan ürünler 
• Yurt dışından kargo yoluyla gelen ürün 
  
 
  Dikkat edilmesi gereken ürünler  
• Etkinlik biletleri 
• Kullanılmış giyim eşyası 
• Kullanılmış kozmetik ürünler 
• Kullanılmış tıbbi cihazlar 
• Yiyecek maddeleri 
  
 
   
 
 
  Alkollü içecekler  
Votka, bira, şarap, şampanya dahil olmak üzere her türlü alkollü içkinin satışı ve herhangi bir şekilde alkollü içkiye ilişkin reklam ve tanıtım yapılması Organizeet'de yasaktır. 
 
Alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine ilişkin markaları içeren ve/veya bunları çağrıştıracak her türlü ürünün satışı da Organizeet'de yasaktır.  
 
  Ateşli silahlar ve bıçaklar  
Kurusıkı, havalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, antika özelliği olan veya olmayan, safari/avcılık malzemesi olan veya olmayan tüm ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınların v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silahların Organizeet'de satışı yasaktır. Sadece Paintball'da kullanılan (boya püskürten) ateşsiz tabancaların ve su tabancalarının Organizeet'de satışına izin verilmektedir.  
 
Organizeet'de boyutu ne olursa olsun her türlü sustalı bıçağın satışı yasaktır. Sustalı bıçakların yanısıra, şişli baston, kasatura, pala, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ve oluklu bıçakların satışı da yasaktır.  
 
Koleksiyon özelliği olan, en az 50 yıl önce üretilmiş kama, hançer, süngü ve kılıçların satışı yapılabilir. Mutfak gereci olarak yemek hazırlamada kullanılan; et, balık, tavuk, ekmek, peynir ve sebze kesme/doğrama bıçaklarının satışı yapılabilir. Eskrim spor dalında kullanılan kılıçların satışı da serbesttir.  

 
  Askeri teçhizat  
Her türlü askeri amaçlı savaş silahlarının, mermilerin, Türkiye Cumhuriyeti askeri kurumları tarafından kullanılan veya kullanılmış olan her türlü teçhizatın satışı Organizeet'de yasaktır.  
 
50 yıldan daha eski olan, ateşli silahlar kapsamında yer almayan askeri malzemelerin satışı serbesttir.  
 
  Canlı hayvan  
Evcil hayvanlar da dahil olmak üzere her türlü canlı hayvanın Organizeet'de satışı yasaktır. Tatlı su veya deniz akvaryumu balıkları, yosun, mercan gibi akvaryum canlılarının satışı serbesttir.  
 
  Hisse senedi, tahvil, bono  
Tahvil, bono ve faaliyeti devam eden ve/veya borsada işlem gören şirketlerin veya kuruluşların hisse senetleri Organizeet'de satışa çıkarılamaz.  
 
Koleksiyon özelliğine sahip kıymetli kâğıtlarla, faaliyeti durmuş veya geçerliliğini yitirmiş eski hisse senedi ve tahviller Organizeet'de  listelenip, satılabilir.  
 
  İnsan organları  
Organizeet'de  insan, insan organları ve vücut parçaları satmak yasaktır. (Bu yasaklı ürünlere örnek olarak organlar, kan, kemik, sperm sayılabilir)  
 
Saç (peruk veya postişi dahil) ve/veya sağlık kuruluşlarında kullanılabilecek iskelet, kafatası satmak serbesttir.  
 
  Kopya ve bandrolsüz ürünler  
Telif hakkı kapsamında olup, izinsiz olarak çoğaltılan her türlü Divx, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP formatlarındaki ürünlerin satışı yasaktır. DVD veya VCD formatında satılan ürünlerin orijinal kayıt olmaları gerekmektedir. Yine aynı şekilde, sitede satışa sunulan yerli veya yabancı müzik CD veya kasetleri de orijinal kayıt olmalıdır.  

 
Bununla birlikte; FSEK ve ilgili mevzuat uyarınca musiki ve sinema eserlerinin, bilgisayar oyunlarının çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara ticari dolaşıma girmeden önce T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak bandrollerin yapıştırılması zorunlu olup bandrol alınması gereken eser, icra ve yapımların tespit edildiği kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınları; bandrol almaksızın dağıtan, satan veya her ne suretle olursa olsun başkalarının istifadesine sunanlar hakkında kanuni yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu bakımdan bakanlıkça verilmiş bandrol taşımayan kaset, DVD, VCD, CD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınların ve benzeri ürünlerin satışı yasaktır.Telif hakları hakkında genel açıklama  
 
  Kültür ve tabiat varlıkları  
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında; "Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal Atatürk'e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar" korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları olarak nitelendirilmektedir.  
 
Öncelikle; bu kanun kapsamında yukarıda ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekli olup olmadığının tespiti açısından "Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki" düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile tabi tutulur. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen eserler ise sahiplerine bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin Organizeet'de satışı yasaktır.  
 
Ayrıca; 2933 Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği; Devlet Şeref Madalyası; Devlet Övünç Madalyası; Devlet Üstün Hizmet Madalyası; Devlet Savaş Madalyası ve Devlet Nişanı; Cumhuriyet Nişanı; Liyakat Nişanıları'nın Organizeet'de satışı yasaktır.  
 
  Promosyon ürünleri  
Şirket ve kurumların, kendi isimleriyle bastırdığı, imal ettiği, hediye veya promosyon amaçlı olarak ücretsiz dağıttığı ürünlerin satışı Organizeet'de yasaktır.  
 
  Pornografik içerikli ve yetişkinlere özel malzemeler  
Organizeet'de pornografik içerikli malzeme olarak nitelendirilen ürünler:  
• 11 
İnsan genital organlarını, cinsel aktiviteye yönelik sunan tüm materyaller, 
 
• 22 
Üzerinde, 18 yaş ve üstü alabilir/izleyebilir ibaresi bulunan cinsel aktiviteye yönelik materyaller, 
 
• 33 
Görsel olarak, insan dahil her türlü canlının cinsel aktivitesini tanıtan materyaller. 
 
 
Organizeet'de pornografik malzeme olarak nitelendirilmeyen ürünler:  
• 11 
T.C. Kültür Bakanlığı'ndan bandrol almış VCD, DVD formatındaki filmler, 
 
• 22 
Herhangi bir katalogun, kitabın veya yayının içeriğinde küçük veya sadece belirli bir bölümü oluşturan (tamamını kapsamayan) cinselliğe yönelik materyaller, 
 
• 33 
Sanat eserleri ve koleksiyon malzemelerinde (resim, heykel, figür, kartpostal, dergi vb.) kullanılan görseller. 
 
  
 
  Radar detektörleri  
Polis radarlarını tespit eden, çalışan veya çalışmayan her türlü radar detektörünün satışı yasaktır.  
 
  Reçeteli ilaçlar, Lensler, Endikasyon bilgisi içeren ürünler  
Reçete ile satılan her türlü ilacın Organizeet'de satışı yasaktır. Doktor reçetesi ile alınabilen numaralı gözlük (antika veya koleksiyon özelliği bulunan gözlükler hariç), işitme cihazları ve reçeteli veya reçetesiz ilaç yapımında kullanılan maddelerin satışı yasaktır. Ayrıca evcil hayvanlara reçete ile verilen ilaçların da satışı da yasak kapsamındadır.  
 
5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun gereği; numaralı gözlük camı, gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü lensi satma yetkisinin optisyenlik mesleğini icra eden optisyenlere verilmiş olması ve satışın en yüksek sağlık idaresinden alınan ruhsat çerçevesinde optisyenlik müessesesi adı altında gerçekleşmesinin zorunlu olması sebebiyle Organizeet'de her türlü lens, numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satışı yasaktır.  
 
Ürünlere ilişkin reklam ve ilanlarda, kullanıcıları yanıltıcı, yanlış, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi ve özellikle hastalık olarak kabul edilen ve tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği yada tedavisine yardımcı olduğu, hastalıkları iyileştirdiği ve/veya ilaç niteliğinde olduğu şeklindeki beyanlara yer verilmesi yasaktır.  
 
  Resmi kıyafetler ve üniformalar  
Polis, zabıta, asker, pilot, hava yolu ve bunun gibi, bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin resmi kullanımına tahsis edilmiş üniformaların, elbiselerin, kıyafet ve aksesuarların Organizeet'de satışı yasaktır.  
 
  Sahte veya replika ürünler  
Hangi ürünler replika veya taklit olarak nitelendirilir?  
 
Gerçek üreticisinin ve marka sahibinin üretmediği veya izni olmaksızın üretilen ürünler, replika/taklit ürünlerdir ve Organizeet'de listelenmesi yasaktır.  
 
Örneğin Chanel marka bir güneş gözlüğü, Chanel firmasının haricinde veya Chanel markasının izni olmadan, bir başka yerde üretildiyse bu ürün replika/taklit üründür.  
 
  Şans oyunları biletleri/kuponları  
Sonucu ileriki bir tarihte belli olacak şans oyunu (loto, spor toto, kazı-kazan, piyango v.b.) biletlerinin ve kuponlarının satışı yasaktır. Ancak geçmiş tarihli piyango, şans oyunu bilet ve kuponlarının satışı serbesttir.  

 
  Telsiz ve telekomünikasyon cihazları  
Telekomünikasyon Kurumu'nun onayı bulunmayan tüm telekomünikasyon cihazlarının Organizeet'de satışı yasaktır.  
 
  TV dekoderleri ve şifre çözücüler  
Şifreli yayın yapan yayın kuruluşlarının yayınlarını çözen, her türlü ekran kartı, yazılım, cihaz ve ekipmanın satışı Organizeet'de yasaktır.  
 
Mülkiyeti DIGITURK'e ait olan dekoder cihazları ile yayın hakkı DIGITURK'e ait olan maç ve film görüntülerine ilişkin CD ve DVD'lerin satılması kesinlikle yasaktır. Bu maddeyi ihlal eden vakalarda, söz konusu yasaklı ürünlerin satışını yapmaya çalışan kişiler haklarında kanuni işlem yapılmıştır.  
 
  Tütün mamulleri & elektronik sigaralar  
Sigara, puro ve benzeri ürünler, her türlü tütün ve tütün mamulleri ile nikotin içeren elektronik sigara ve elektronik sigara kartuşlarının Organizeet'de satışı yasaktır.  
 
Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine ilişkin markaları içeren ve/veya bunları çağrıştıracak her türlü ürünün satışı da Organizeet'de yasaktır.  
 
Pipo ve pipo kullanımına yönelik gereçler (pipo tütünü hariç) Organizeet'de satılabilir.  
 
  Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler  
Organizeet'de yapılan tüm listeleme içeriklerinin ürün vasfını taşıması gerekmektedir. Ürün vasfını taşımayan, mal veya hizmet kapsamına girmeyen ve bu mal ve hizmeti tanımlama amacı dışındaki tüm içerikler yasak kapsamındadır. Ayrıca listelenen ürünlerin niteliği, kapsamı, adedi, ürünle ilgili alıcının bilmesi gereken tüm bilgiler listeleme içeriğine alınmalıdır.  
 
  Etkinlik Biletleri  
5149 sayılı; "Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" gereği; her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin Organizeet'de satışı yasaktır. Ancak konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışı bazı kurallar çerçevesinde serbesttir:  
• 11 
Satıcı, bilet üzerinde yazan satış fiyatını, alıcıların net olarak görebilecekleri şekilde bilet resminde taramalıdır 
 
• 22 
Satıcı, Organizeet'de 'deki HemenAL! fiyatını, biletin üzerindeki fiyattan daha yüksek belirleyemez. Daha yüksek bir fiyat belirlendiğinde, Organizeet bu satışı karaborsacılık olarak değerlendirir ve ürün satışını durdurabilir 
 
• 33 
Satıcı, ürün açıklamasında etkinliğin yerini, tarihini ve saatini net olarak belirtmeli; biletin ne zaman gönderileceğini yine açık bir şekilde yazmalıdır. 
 
  
 
  Yiyecek maddeleri  
Kuru gıdalar, konserveler, dondurulmuş gıdalar Organizeet'de satılabilir. Ancak satıcılar, ürün açıklamasında, kargonun tam olarak hangi gün yapılacağını ve son kullanım tarihini veya kaç gün içinde tüketilmesi gerektiğini yazmakla yükümlüdür.  
 
Pastörize edilmemiş şarküteri ürünleri, içeriği belli olmayan, üzerinde üretim tarihi veya son kullanma tarihi basılmamış ürünler, ambalajı hijyenik olmayan, ilaç niteliği taşıyan, üreticisi belli olmayan gıda ve yiyecek maddelerini, meyve sularını, asitli içecekleri listelemek yasaktır.  
 
5262 sayılı "Organik Tarım Kanunu" gereği, sertifikalandırılmamış ürünlerin ve organik olmayan tarımsal ürünlerin organik ürün adı altında satılması yasaktır. Satışa sunulan organik ürünlerin ürün sayfalarında, sertifikalara ilişkin bilgi verilmesi zorunludur.  
 
  Yanıcı ve patlayıcı maddeler  
14.8.1987 tarih ve 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük gereği, Organizeet'de "Şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin brüt beş kilograma kadar olan miktarlardaki satışları serbesttir."  
 
  Organizeet'deki  satışım neden erken sona erdi?  
Satışı söz konusu olan bir ürünün, Organizeet'de ne şekilde listeneceği ve tanımlanacağı Listeleme Kuralları bölümünde açıklanmaktadır. Bu kurallara uygun olarak listelenmeyen ürünlerin satışı, Organizeet tarafından durdurulabilir. Bu durumda Organizeet, listelemenin sona erdirildiği konusunda satıcıya e-posta yoluyla bilgilendirir.  
 
Eğer Organizeet'de başlattığınız satış erken sona erdiyse ürününüz/hizmetiniz;  
 
a) Kanuna aykırıdır. 
b) Organizeet'in Yasaklı Ürünler bölümünün kapsamındadır. 
c) Bir üçüncü şahsın telif hakkı, tescilli markası veya başka hukuki bir hakkına tecavüz ediyordur. 
d) Listelemeniz, Organizeet'in Listeleme Kuralları'na uygun değildir.  
 
 
Telif hakları ile ilgili genel açıklama 
Ülkemizde "telif hakları" olarak da bilinen, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri üzerindeki haklar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır.  
 
FSEK ile eser sahipleri yanında, bağlantılı hak sahipleri adı altında, eserin kamuya sunulmasında rol alan kişiler de korunmuştur. Yasaya göre, bağlantılı hak sahipleri şunlardır: i) İcracı sanatçılar, ii) Fonogram (plak) yapımcıları, iii) Radyo-TV yayın kuruluşları ve iv) Film yapımcıları.  
 
Kanunda, eser sahiplerine, eserleri üzerinde manevi ve mali haklar tanınmıştır.  
 
Manevi haklar; umuma arz yetkisi, adın belirtilmesi yetkisi ve eserde değişiklik yapılmasını menetme yetkisidir.  
 
Mali haklar ise işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarıdır. 
 
  Bağlantılı hak sahiplerine tanınan haklar ise şunlardır:  
  A. İcracı sanatçılar aşağıda belirtilen haklara sahiptir:  
 
Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçılar, bu icranın tespit edilmesine, bu tespitin çoğaltılmasına, satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç verilmesine, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine ve temsiline izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidirler.  
 
  B. Fonogram yapımcıları, aşağıda belirtilen haklara sahiptir:  
 
Bir icra ürünü olan veya sair sesleri, eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları, yapılan tespitin doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi ; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi; yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması; telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimi, hususlarında izin verme ve yasaklama hakkına sahiptirler.  
 
  C. Radyo-televizyon kuruluşları aşağıda belirtilen haklara sahiptir :  
 
Radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarının tespit edilmesine, diğer yayın kuruluşlarınca eş zamanlı iletimine, gecikmeli iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile dağıtımına; özel kullanımlar hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi bir teknik veya yöntemle, doğrudan veya dolaylı bir şekilde çoğaltılmasına ve dağıtımına; yayınlarının umuma açık mahallerde iletiminin sağlanmasına; tespit edilmiş yayınlarının, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda yayınlarına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine; haberleşme uyduları üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiş olan yayın sinyallerinin diğer bir yayın kuruluşu veya kablo 
operatörü veya diğer üçüncü kişiler tarafından umuma iletilmesi ve şifreli yayınlarının çözülmesine, izin verme veya yasaklama hususlarında münhasıran hak sahibidirler.  
 
  D. Film yapımcıları aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:  
 
Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları, eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin; doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi; yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması; telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimi hususlarında izin verme ve yasaklama hakkına sahiptirler.  
 
Yasal Yaptırımlar  
 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda korunan eser sahibinin haklarına ve bağlantılı haklara vaki tecavüzler hukuki ve cezai yönden yaptırımlara bağlanmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse;  
 
Cezai Hükümler  
 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, yukarıda belirtilen hakların ihlali halinde ağır müeyyideler öngörmüştür. FSEK'nın 71, 72, 73 ve 80'inci maddelerine göre, eser sahiplerinin ve bağlantılı hak sahiplerinin haklarını ihlâl edenler, iki yıldan dört yıla kadar hapis veya 50.000 TL'den 150.000 TL'ye kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden mahküm edilirler.  
 
Hukuki Hükümler  
 
FSEK, ağır cezai müeyyideler yanında, hak sahiplerinin uğrayacakları zararın tazmini için de özel hükümler getirmiştir. Buna göre, hak sahipleri, zararın önlenmesi için mahkemelerden her türlü tedbirin alınmasını, ihlale neden olan kişilerden ise doğan zararın üç katını, talep edebilmektedirler.  
 
Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek muhtemel ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla, eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP vesair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır.  
 
  Yurt dışından kargo yoluyla gelen ürün  
Ürünlerin yurt dışından kargo yoluyla doğrudan alıcıya teslimi suretiyle satış yapılması yasaktır.  
 
  Veteriner tıbbi ürünler  
Organizeet'de veteriner tıbbi ürünlerinin satışı yasaktır.  

 


 

Hizmetler bulunuyor...